Profil

Henning Bredahl startede selvstændig smedevirksomhed 1. oktober
1973 med smedearbejde i rustfri stål som speciale.
1975 udvikles værktøj til bælgfremstilling, hvor den unikke del er svejsning
af 0,2mm rustfri stål. Derefter svejse 0,2mm sammen med 100mm sort stål.

På trods af at der ikke var tilgængelig viden om denne proces, blev denne
udfordring løst af HB Svejs.

Resultatet af dette udviklingsarbejde har ført til etablering af 550 nye
arbejdspladser i Danmark, for delt på 3 virksomheder med en samlet
eksport for ca. 400 millioner kr.

Siden 1973 er der sket en ekstrem udvikling i metalindustrien, med øgede
krav til ydelse, styrke og størrelse. Det har været fundamentet for udviklingen
og produktionen af bl.a. batteridrevne svejserobotter.

Produkterne fra HB Svejs, anvendes over hele verdenen inden for følgende industrier

– Vindkraft
– Kraftværker – atomkraftværker
– Fjernvarme distribution
– Skibsværfter
– Skibs container
– Kemiindustri

Alle produkter er udviklede og producerede i Danmark.
Det er dansk, når det er bedst – og det er vi stolte af!

Design og rådgivning gennem hele processen

Henning Bredahl leverer ikke kun dele af svejseprocessen.
Virksomheden kan påtage sig ansvaret for vejledning og design i forbindelse med svejsetekniske opgaver og indgår som sparringspartner for kunden.

Henning Bredahls leverancer omfatter

– Analyse og forslag til forbedring af svejseprocesser
– Teknisk beskrivelse
– Udvikling / konstruktion
– Installation / indkøring
– Oplæring

Systemløsninger tilpasset produktionen

Henning Bredahl er specialiceret i at afdække og kortlægge kunders behov for derefter at levere den mest fordelagtige svejseløsning.
Virksomhedens målsætning er at optimere svejseprocesserne og dermed skabe bedre driftsøkonomi.